Thursday, April 22, 2010

ನಿಮ್ಮ uncomfort ನಿಮಗೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿ

* ದೈಹಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು?
_____ ದೈಹಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು MNC ಗಳು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ನಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಇತರ internal ಸಂಗತಿಗಳಿಗೂ ಇದೆ.
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗುವ ಹುದ್ದೆ ಇದ್ದರೆ ನಿತ್ಯ neat ಆಗಿ ಇರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.
ತರಬೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನಿಸಿತು. ಅರೆ! ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೇ ಎಂದು ಗೊಣಗಿದರೂ ವಿವರಣೆಯ ನಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
* Neat shaving - ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ shave ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬಿಡುವುದಿದ್ದರೆ ಬುಲ್ಲಾನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೋ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ neat ಆಗಿ shave ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾದುದು, ಉಳಿದ ಶಿಸ್ತನ್ನು ನಾವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ಯಾರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ, ನಾನೇನು ಕನ್ಯಾ ನೋಡಲು ಹೋಗುವದಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಉದ್ಘಾರ ತೆಗೆಯುವುದು ಸಲ್ಲ. ಶಿಸ್ತಿಗಾಗಿ ಶಿಸ್ತು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಹಸನ್ಮುಖತೆಗೆ ಕಳೆ ಕಟ್ಟಲು shaving ಆಗಬೇಕು.
* Aviod mouth and Body smell- ಕೆಲವರು ಆಲಸ್ಯತನದಿಂದಲೋ, ಜಿಪುಣತನದಿಂದಲೋ ಸರಿಯಾಗಿ paste ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Brush ಮಾಡುವದೊಂದು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು Dental science ವಿಪರೀತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಉಬ್ಬು ಹಲ್ಲು, ಅಸಹ್ಯ ಒಸಡುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ neat ಆಗಿರುವ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಅಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡ್ರಿ ನಾನ್ಯಾರಿಗೆ kiss ಕೊಡುವುದಿದೆ ಎಂದು ಉದಾಸೀನ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗ್ರಾಹಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಗದಿದ್ದರೂ, ನಮಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ uncomfort ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಮುಜುಗರ ತರುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿ ವಾಸನೆ ಬರುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು neglect ಮಾಡಬಾರದು. ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಸನೆ divorce ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವದಿದೆ. ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ದೂರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸಿರದಿದ್ದರೆ please take care of your smell of mouth.
* ದೇಹ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. Over sweating ಆಗುವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಾದರೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ hugging ಮಾಡಬಾರದು. Bodyspray, ಗಂಧ, ಭಸ್ಮ,ದೇಸಿಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿ comfort ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ medical science ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.
* ಕಿತ್ತು ಹೋದ ಬಟನ್, ಬಟನ್ ಹಾಕುವ ಮರೆವು. ಬಟನ್ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಹಚ್ಚಿದರಾಯಿತು ಅನ್ನಬಾರದು. ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ top to bottom ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಈ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
* ಕೊಳೆಯಾದ ಚಪ್ಪಲಿ, ಪಾಲಿಶ್ ಇಲ್ಲದ ಶೂ. ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಪ್ಪಲಿ, ಶೂ ಇದ್ದರೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಪಾಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸದಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಲು ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.
* ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಡ ಸ್ವಚ್ಛವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬಾ costly dress ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಸದಾ wash ಮಾಡಿ, ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆ, shoe ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೇಳಿ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನೀವು ಹಾಕಿರುವ ಬಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
* ಕಿವಿ, ಮೂಗು,ಕಂಕುಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಬೇಡ.
ಕೆಲವರು ಪದೇ, ಪದೆ ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ವಾಕರಿಕೆ ಬರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು ಆದಷ್ಟು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ನವರಂದ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿರಿ.

2 comments: