Monday, April 26, 2010

ಬೆಳೆದ ಬಳಗ, ಹೆಚ್ಚಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ


ಏನೋ ಇರಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬರಹಕ್ಕೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ರಜೆಯಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬರೆಯಲು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಖಾಸಗಿ ಬರಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ ಹಾಗೂ ಲವ್ ಕಾಲವನ್ನು ನೂರಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನೊಳಗಿನ ಬರಹಗಾರ ಜಾಗೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿರಂತರ ಬರಹಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿದ್ದ 'ಲಂಕೇಶ' ಬರೆಯುವಾಗಲೆಲ್ಲ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಪ್ತವಾಗಿ ಅನ್ನುವದಕ್ಕಿಂತ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕೆನ್ನಿಸಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರನೇಕರು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ ಕನ್ನಡ, ಅವಧಿಯಂತಹ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ.
ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಟೀಕೆ, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು , ಆಪ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿರಿಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ.

No comments:

Post a Comment