Saturday, April 10, 2010

ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಎಂಬ ಆಕರ್ಷಣೆ

ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ಎಂದಿದ್ದೀರಿ? ಆದರೆ management ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆ?
ಅಮೇರಿಕಾ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. management course ಗೂ ಹಾಗೇಯೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಭಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳು dress code ವಿಷಯಕ್ಕೂ readymade ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
But Importance of dressing differs from one to one and one to another.
Dress conscious is required to impress others ಹಾಗಾದರೆ ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ impress ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
Target oriened ಮಾತನಾಡುವ company ಗಳಿಗೆ ಇದರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ dress culture ಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿ, ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಹಿಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ dress culture ಮಹತ್ವದೆನಿಸುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಅನಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ clean ಇರಬೇಕು. ಆ cleaness ಆಂತರಿಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಉದಾ- ಒಗೆಯದ ಬನಿಯನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಖರೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಹರಿದ, ಕೊಳೆಯಾದ, ತೂತು ಬಿದ್ದ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು dress code ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರದೇ ಇರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ.
suit ಹಾಕುವುದು ಸದಾ suit ಹಾಕಬೇಕೆಂದೆನಿಲ್ಲ. ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ
ಹಾಗೂ ಕಾಲದ fashion ಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ dress ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಪರೀತ fat ಇದ್ದು, ಕುಲ್ಳಗಿದ್ದವರು ಉದ್ದನೆಯ ಕುರ್ತಾ ಪೈಜಾಮ ಧರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕುಸಿದವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ look ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡುಗರು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರಿತಿಸಬಲ್ಲರು.
ಎಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಬಾಲುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಅದರ stitching ಸರಿಯಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ನಂತರ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡಾ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿದವರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು dress ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಿತ್ತಿಹೋದ ಬಟನ್, ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಬಟನ್ ನುಸುಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ತೊಳು fold ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ. ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡಾ ನಮ್ಮೆದುರು ಕುಳಿತವರನ್ನು disturb ಮಾಡುತ್ತವೆ.
comfort ಗಾಗಿ ಅತೀ loose,fashion ಅತೀ fit ಹೊಲಿಸುವುದು ಅಸಮಂಜಸ. Dressing ವಿಷಯದಲ್ಲಿ europeans ತುಂಬಾ ಜಾಣರು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ದೇಸಿಯ ಉಡುಪುಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನೀಟಾಗಿ ಧೋತಿ ಉಡುವುದು ಸೂಟೂ ಟೈ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಠಿಣ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ರುಮಾಲು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ it is very difficult to maintain. ಇದೆಲ್ಲ ರಗಳೆ ಬೇಡವೆಂದೇ 'T' shirt, Jeans ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಆದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ relevent ಅಲ್ಲ.
white & white ಹಾಕುವವರು ತುಂಬಾ careful, neat ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶ್ರಿಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ white ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಬರೀ ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂಟ್ರಿಗಾಗಿ ಮರಿ ಪುಡಾರಿಗಳು ಕೂಡಾ white ಆಗಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಗಾಗಿ white ಕೂಡಾ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನೆ ನಾವು ಬಣ್ಣಗೆಟ್ಟವರು ಎನ್ನುವುದು. suit ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ವೃತ್ತಿ ನಿಯಮ ಇದ್ದವರು ತುಂಬಾ ಉದಾಸೀನವಾಗಿ ಕೊಳೆತ fade ಆದ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಎಫ್ರಾನ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮದಿಂದ unsize ಹಾಗೂ unclean ಆಗಿದ್ದರೂ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು professional dress code ಅಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬೇಡವೇ? profession ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ uniform ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಕೂಡಾ!
ತುಂಬಾ neat dressing ಕೇವಲ first impression ಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರುಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದವರು ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲದ ಶತಧಡ್ಡರೂ ಕೂಡಾ ಸದಾ trim ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ.
Dressing ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ contradiction ಇವೆ. ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬೇಕಂತಲೇ odd dressing ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೇವಲ attention seeking ಅಷ್ಟೇ! ಎಲ್ಲೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಡವಟ್ಟು ಬೇರೆಯರ ಗಮನವನ್ನು ಕೆಟ್ಟರೀತಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಳಉಡುಪು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಕಣ್ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿ, ಸರಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಲಗಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಧೇಶಕನ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನ undergarments ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚತ್ತು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ನೋಡೊರದೇನು ತಕರಾರು ಎಂದು ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದು. ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ನೋಡುಗರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರು, ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವರದೇನು ಗಂಟುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುವವರು ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ pant jip ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದು ಬೇರೆಯವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ react ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿ ನೋಡೋಣ?

2 comments:

  1. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗೆಯ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ.ಖಾಕಿ ಪೋಲಿಸನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ,ಖಾದಿ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರ ಹಾಗೂ ಕಾವಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಧರಿಸುವ ಡ್ರೆಸ್ಸಗಳಾಗಿವೆ.ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ, ಅದರ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನದಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಈಗ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಫಾಶನ್ಗಾಗಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ,ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಾ.

    ReplyDelete
  2. Dressing taste – Purely personal. Dress code is a kind of compulsion.
    This article tried to explain the dressing senses and also dress code clearly.
    Really awesome. Waiting for next article…

    ReplyDelete