Saturday, April 3, 2010

ಬದುಕಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು?

* ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ತೀರಾ ಕೃತಕವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಲ್ಲವಾದರೂ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರತೊಡಗಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚಾದ urbanization, Single family system ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಏನಿದ್ದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಬದುಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದಂತೆಲ್ಲ ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆ ಬಿರುಕು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದಿದ್ದರೂ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿ ಓಕಾರ once upon time ಎಂಬ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆ personal and social relationship ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ideological issue ಗಳನ್ನು ತಳಕು ಹಾಕಬಾರದು.
ಇದನ್ನು balance ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವೆನಿಸಿದರೂ ಜಾಣನಾದವನು manage ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ management ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಯಾಗಿರದೆ integrated ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೊರಗೂ, ಒಳಗೂ ಎರಡೂ ಕೃತಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವಂತೂ ಹಾಳಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ personal and public ಬಂಧನಗಳ compartment ಗೊತ್ತಿರದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು , ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹವೆಂಬುದು ತುಂಬಾ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯ ಅದೆಲ್ಲರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಒಂದನ್ನೊಂದು ತಳಕು ಹಾಕಿ ಸಂಬಂಧ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. personal & social relation ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗ್ರಹಿಸದವರ ಜೊತೆ ಆಳವಾದ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಬಾರದು.
ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಪರಿಚಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತಾ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲ ಕೇವಲ ಪರಿಚಿತರು ಅಥವಾ ಚಿರಪರಿಚಿತರು.
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯರೆಂದು ಆಳವಾಗಿ ನಂಬಿರುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಕೈಕೊಟ್ಟಾಗ shock ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ shock ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೆ, ಅವರು ಆ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳದೇ ಸರಳವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಕೇವಲ ಪರಿಚಿತರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
Window shopping ತರಹ ಸ್ನೇಹಿತರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಾರದು, ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂಪಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಒಲೈಕೆಯಿಂದ ರೂಪಿತಗೊಂಡ ಸ್ನೇಹ ಬಹಳ ದಿನ ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲ.
personal relation ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ, "you should love the strong weakness of your friend" ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. Unless and until you respect weaknesses along with values, terms will not be maintained.
ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು, ಅವರ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರು ಮುಚ್ಚಿಡುವ hidden agenda ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಅಂತಹ ಬಂಧನಗಳು ಕಳಚಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಳಚಿಕೊಂಡರೆ, ಪದೇ,ಪದೇ ವಂಚಿತರಾದರೆ we are unfit to manage relation ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಶೋಧಿಸುತ್ತ ಶುದ್ದವಾಗುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿ Good Luck.

2 comments:

 1. Hi Siddu,
  Let me take this opportunity to say few words about this experimental work in the blog field.
  First of all we must thank Mr.Yapalparavi for giving this kind of series of articles related to - Body Language, Behavioral science…

  The work done by Mr.Yapalparavi is really amazing. The challenges one would face while getting these kinds of topics to our native language is finding

  ‘Equivalent terminology’. But these articles just make us to read as the terminologies used here are our daily routine life usages.

  All these thoughts/Inferences will definitely help to change our attitude and behaviors.

  Once again thanks a lot for keeping us busy in reading these wonderful articles.
  Expecting quite a few interesting articles in coming days.

  -Dheerendra Nagarahalli

  ReplyDelete
 2. ಹಾಯ್ ಸರ್......... ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು............ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತವೆ......

  ಮಹೇಶ.ವಿ.ಗೋ. ಭಾಗ್ಯನಗರ

  ReplyDelete