Wednesday, August 16, 2017

ಒಲುಮೆಯಾಟ

ಒಲುಮೆಯಾಟ - ಒಲುಮೆಗಾಗಿ- ಒಲುಮೆಯಿಂದ

ಯಾರೀಗೂ ಹೇಳದ ಹೇಳಲಾಗದ ಸಂಗತಿಗಳ ಆಲಿಸುವ
ಮನಸೆಂಬ ಸಾಕ್ಷಿಗೇ ನೀನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವ

ಹೇಳದಿರುವ ಮನದ ಕಳ್ಳತನಕೆ ನಸುನಗುತ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ನೀಡಿದ ವರಪ್ರಸಾದವ ಕೆಡಿಸದೇ ಕಾಯುವೆ
ಒಡಲಾಳದ ಸಿರಿ ಸವಿಯಲಿ

ಅರಳಿ ನಸು ನಗುವ ನಿಗೂಢ ಭಾವಗಳ ಗುಲಾಬಿಯ ಇಂಪಿನ ಕಂಪಿಗೆ ಸಾವಿರದ ನೂರೆಂಟು ಅರ್ಥಗಳು

ದೇವನೆದುರಿನ ಅನುಸಂಧಾನಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮರೆಯಲಾಗದ ಮರೆಯಾಗದ ಕುಸುಮಕೆ ನಾ ನೀ ಧನ್ಯ

ಇರಲಿ ಬಾಡದೇ ನೂರು ಕಾಲ ಮುಳ್ಳ ಹಾದಿಯ ದೂರ ಸರಿಸುತ

ಕಾಮದಾಚೆಗಿನ ಅಪ್ಯಾಯತೆಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮುಪ್ಪು ನೋವು ಸಾವು

ನಾವಳಿದರೂ ಅರಳಿದ ಹೂವಲಿ ನಸುನಗುವ ಕೆಂಗುಲಾಬಿಯ ಮಧುರಂಗಲಿ ಮರೆಯಾಗದೆ ಮೆರೆಯುವ ಚಿರನೂತನ ಚಿಲುಮೆಯ ಒಲುಮೆಯ
ಅವನ ಕಂಗಳು ನಾವು .

---ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲಪರವಿ

Tuesday, August 15, 2017

ಮನದ ಮುಂದಣ ಆಸೆ

ಮನದ ಮುಂದಣ ಆಸೆ

ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವ ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ
ಮೈಮನಗಳ ಸುಳಿಯಲಿ ಅದಮ್ಯ
ಆಸೆಗಳು

ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡೊಲುಮಿಯ ಬಿಸಿ ಹಸಿ
ಭಾವನೆಗಳ ಕೇವಲ ರಮಿಸಲಾದೀತೆ ?

ಈಡೇರದ ಆಸೆಗಳ ಹುಲಿ ಸವಾರಿಯ
ಭ್ರಮಾಲೋಕ
ನಡೆಯುವುದು ರಾಜಮಾರ್ಗ
ಅಲ್ಲವಾದರೂ ಮಹಾರಾಜನೆಂಬ
ಜಂಬ
ಕಾಣದಾಗಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ
ಬಿಂಬ

ರಮ್ಯ ಪರಿಸರದಿ ಮಗುವಾಗಿ ಮಲಗುವ
ಇರಾದೆಯನು ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಮನಕೆ ನೂರೆಂಟು
ತಾಕಲಾಟ

ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಪಾಹಪಿಯ
ಹಳವಂಡದ ಹಳೇ ಚಾಳಿ
ಬಿಡಬೇಕೆಂದರೂ ಬಿಡದ ಮಾಯೆ

ಕೂಳುಬಾಕ ಕೊಳ್ಳುಬಾಕ ಮನಕೆ ಇಂಗದ
ದಾಹ
ಸಿಗದಿದ್ದರ ಬೆಂಬತ್ತುವ ಮೊಂಡು ಹಟ

ಇತಿಹಾಸದ ಪಾಠಗಳು ಮರೆಯಾಗಿ
ಮತ್ತದೇ ಇತಿಹಾಸವಾಗುವ ಜಾಣಮರೆವು

ಅರಿತವರ ಅನುಭವಗಳ ಆಲಿಸದ
ಜಾಣಕಿವುಡು

ಮನದೊಳಗಣ ವಿಕಾರ ವಿನಿಮಯಕೆ
ನಿರಂತರ ಬಲಿಯಾಗುವ ಹಗಲುಗನಸಿನ
ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಾಗದ ನಿದ್ರೆ

ಮಲಗದ ಮನವ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಇಬ್ಬಗೆಯ
ನಿಲುವಿನ ಜೀವಜಾತ್ರೆಯ ಕೇವಲ
ಪಾತ್ರದಾರಿ
ಮೇಲಿನ ಸೂತ್ರದಾರನ
ಆಟದಲಿ...

----ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲಪರವಿ

Monday, August 7, 2017

ಮೊದಲ ಕ್ಷಣದ ಮರೆಯದ ಮಾತ್ರ

ಮೊದಲ ಕ್ಷಣದ ಮರೆಯದ ರಾತ್ರಿ

ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲಿ ಅಸಂಖ್ಯ ರಾತ್ರಿಗಳು
ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳು ಸುಮಧರ ಅತಿಮಧುರ
ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಈಗ ಬಟಾಬಯಲು

ನಾ ನೀನಾಗಿ ನೀ ನಾನಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ
ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಳವಳ ಹೀಗೆ ಕಳೆಯಬಹುದೆಂಬ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಅದಮ್ಯ ರಾತ್ರಿ

ಮೈಮನಗಳು ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಡಗರಕೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದ ಅಮರ ಚಿತ್ರಣ

ಕವಿತಗಳೋ ಬರೀ ಶಬ್ದದಾಡಂಬರ ತುಂಬಬಹುದೇ ಮೈಮನಗಳು ಎಂಬ ಅಸಡ್ಡೆಗೆ ಇತಿಶ್ರೀ

ಕವಿತೆಗಳು ಮೈ ಹೊಕ್ಕ ದೆವ್ವದಂತೆ ಥಕ-ಥಕ ಕುಣಿತ

ಕತ್ತಲಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಸಡಗರ ಬೆತ್ತಲ ಬಯಲಾಟದಲಿ ಮುತ್ತುಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಲಿ ತೊಯ್ದು ತೆಪ್ಪದಲಿ ತೇಲಿದಾನುಭವ

ಕರಡಿ , ಬುಸುಗುಡುವ ಸರ್ಪ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿದ ಮೈಮನ ಹಿತಕಾರಿ ನೋವಿನ ತಲ್ಲಣದಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಂಗ ಮಾಯ

ಸಂಕೋಚದ ಸಂಕೋಲೆ ಕಳಚಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗರ್ಪಿತ
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂಮನ
ಹೀರುವ ದುಂಬಿಗೆ ನಿಲ್ಲದ ಸಡಗರ ಹಾರುತ ಹೀರುತ ಜಾರುತ ಏರುತ ಇಳಿಯುತ ಕೆರಳುತ ಅನುಸಂಧಾನದ ಪಿಸುಮಾತುಗಳ ಸಹಸ್ಪಂದನೆಯಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಯೋಮಯ

ಶಬ್ದಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾತು ಮೌನವಾಗಿ ಬಾನಲಿ ತೇಲಾಡುವ ಮನಕೆ ಭೂಮಿಯ ಹಂಗೆಲ್ಲಿ

ನಿರ್ಲಜ್ಯತೆಗೆ ಲಜ್ಜೆಯ ಹಿತೋಪದೇಶದ ದೇಶಾವರಿ ಮಾತುಗಳ ಹಂಗೇ ಇಲ್ಲ

ಆಡಿದ್ದೇ ಆಟ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಟ ಇತಿಹಾಸದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮುನ್ಸೋಟಕಿದು ಮುಗಿದ ಕಾಲ

ಈ ಕ್ಷಣದ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರ್ಗದಲಿ ನಿಲ್ಲದಾಲಿಂಗನಕೆ ಸಿಹಿಮುತ್ತುಗಳ ತಳಿರು ತೋರಣ

ದೇವಲೋಕದ ಗಂಧರ್ವ ಬಯಸಿದ ಅಪ್ಸರೆಯ ತೋಳಬಂಧಿ

ಪಡೆದ ಸುಖಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮುತ್ತುಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಡುವ ಧೀರ ಯಾರು ?

ಯಾರೂ ಹೇಳದ , ಯಾರೂ ಕೇಳದ , ಕಂಡರಿಯದ ಈ ಕಳ್ಳಾಟವ ಕಣ್ಣಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಎದೆಗೂಡಲಿ ಹೂತಿಡುವೆ ಯಾರೂ ಕದಿಯದ ಹಾಗೆ

ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಈ ವಿದ್ಯೆಯ ನನಗೆ ಧಾರೆಯರೆಯದೆ ಕಾದಿದ್ದೆ ಹಗಲಿರುಳು ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯ ಹಾಗೆ

ಸಂತೆಯ ಸಡಗರದಲಿ , ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲಿ , ಮದುವೆಯ ದಿಬ್ಬಣಗಳಲಿ , ಮಸಣದ ಸೂತಕದಲಿ ಗಾಳ ಹಾಕಿದವರ ಕಣ್ಣೋಟಕೆ ಸಿಗದೇ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸೇರಿದ್ದು
ಪರಮ ಸಾರ್ಥಕ

ಕಾಣಲಾಗದ ನಾಕವ ಧರೆಗಿಳಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲಿ ಹಿಡಿದು ಕುಣಿಸಿದ ಪ್ರೇಮಜಾದೂಗಾರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಿರಿ ಸಂಪದವ ಸೂರೆ ಮಾಡಿದ ಒಲವವೀರ

ಎಂದೂ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಹೊಸ ಲೋಕದೊಡೆಯ

ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನಾ ನನಗೆ ನೀ ಸರಿಸಾಟಿ ಬೇರೆಯವರ ಉಸಿರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದಂಗುಲ ಜಾಗ

ಕಳೆದು ಹೋದ ನಮ್ಮ ಹುಡುಕಿ ಹೊರಗೆ ಎಳೆಯಲು
ನನಗೆ ನೀ ನಿನಗೆ ನಾ ಬೇಕೆ ಬೇಕು ಭುವಿಗಳಿದು ಬೆಳಕ ಹರಿಸಿ ಕತ್ತಲೆಯ ಗುಂಗ ಮರೆಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಯವಾಗಲು.

---ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲಪರವಿ

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ

ಅದೆಷ್ಟು ಸಂಭಮಿಸಬಹುದು ನೀ
ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದು

ಬರೆ ಎಳೆಯಲು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕೆ
ಹುಡುಕಿ ಅದು ಕೆಂಪಾಗುವ ತನಕ ಕಾಯ್ದ
ನಿನ್ನ ಸಹನೆಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಹಾಗೆ ಕಾಯುವಾಗ ಆ ಝಳಕ್ಕೆ ನೀ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಕಟಕ್ಕಾಗಿ ಮರುಗುತ್ತೇನೆ

ಕಾದ ಸಲಾಕೆ ಬಿಸಿಗೆ ನೊಂದ ಅಂಗೈಗೆ ಮುಲಾಮು ಹಚ್ಚುವರಾರು ಎಂಬ ಆತಂಕ

ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಗಾಯ ಮೇಲೆ
ಬರೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಡಾಗಿರುವ
ದೇಹಕೆ ಸಾವಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ

ಆದರೆ ನನಗಾಗುವ ನೋವಿಗೆ ನೀ
ಸಂಭ್ರಮಿಸುವದಾದರೆ ಎಳೆ ನೂರೆಂಟು ಬರೆ

ಆದರೆ

ತಾಗದಿರಲಿ ಬಿಸಿ ನಿನಗೆ ಬಾಡದಿರಲಿ
ನಿನ್ನ ಮುಖ

ನೋವ ಭಾರಕೆ
ನೋವ ಭಾರಕೆ
ನೋವ ಭಾರಕೆ.

---ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲಪರವಿ

ಪೊರೆ ಕಳಚದಿರೆ ಹೂ ಅರಳಲಾರದು

ಪೊರೆ ಕಳಚದಿರೆ ಹೂ ಅರಳಲಾರದು

ಪೊರೆ ಕಳಚಿ ಹೂ ಅರಳುವ ಹೊತ್ತು
ಹೊರಡಿದ ಅನುರಾಗವಿದು

ನೂರೆಂಟು ಹೂಗಳಿರುವ ತೋಟದಲಿ
ದುಂಬಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸಡಗರ

ನಾ ಮಧುವ ಹೀರುವ ನೆಪದಲಿ
ಹೂವಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರಲಾರೆ

ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಮಧು ಸಾಕು ಈ
ಜನುಮಕೆ ಹೂ-ದುಂಬಿಯ
ದಾಂಗುಡಿಯಲಿ ಅರಳಿದ
ಕೇಡಿಲ್ಲದ ಸಾವಿರದ ಪ್ರೇಮವಿದು

ಸಾಯಿಸಲಾಗದು ಹೂ-ದುಂಬಿಯ
ಸವಿಸಂಭ್ರಮವ , ನೂರೆಂಟು ಹೂ
ರಾಶಿಗಳಲಿ ಘಮ ಘಮಿಸುವ ಪರಿಮಳ
ನೀ

ಪೊರೆ ಕಳಚಿದ ಹೊತ್ತು ಸೋತು
ಶರಣಾಗುವ ಗತ್ತಿಗಿಲ್ಲ ಕುತ್ತು

ನಂಬಿಗೆಯ ಬಾಳಲಿ ಅನುಮಾನದ
ಹಂಗ ಹರಿದು ಭಯದ ಸಂಗ ತೊರೆದು
ಸುಖಿಸಿ ಏರು  ಸಮರಸದ ಪರ್ವತ.

---ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲಪರವಿ

ಮನಸೀಗ ತುಂಬಿದ ಕೊಡ

ಮನಸೀಗ ತುಂಬಿದ ಕೊಡ

ಹೀಗೆ ಆಗುವುದು ಅಪರೂಪ ಅನುರೂಪ
ಅಸಂಖ್ಯ ಆಸೆಗಳು ದುಃಖಕೆ ದೂಡಿ
ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ನಗುತ್ತವೆ ತೋಳ ತೆಗ್ಗಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ
ಆಳಿಗೊಂದು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ

ನಾ ಬೇಡಿದಾಗ ಕೂಗ ಹಿಡಿದು ಕಾಡಲಿಲ್ಲ
ಕೊನೆತನಕ ನೀ ಬೇಕೆನಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ
ಹಾಡತೊಡಗಿದೆ ಅನುರಾಗ ರಾಗವ

ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಭಾವನೆಗಳ ಏರಿಳತ ಈಗ
ಶಾಂತ ನಿವಾಂತ
ಕೂಗಿದ್ದು ಮನಸಾರೆ ಮಾತಾಡಿ
ಕೈಮಾಡಿ ಕರೆದದ್ದು ನಿರ್ಲಜ್ಯ ಎನಲಾದೀತೆ ?

ಕೂಡಿ ಕಾಲ ಕಳೆವಾಟಕೆ ನೂರೆಂಟು ಕಳ್ಳ
ದಾರಿಗಳು ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ನಿನ್ನ

ತೊಂಟು ನ್ಯಾಯ ತೆಗೆಯದ ತುಂಟಾಟವಿದು
ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲು-ಗೆಲುವುಗಳು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ

ಬರೀ ಗೆಲುವು, ಸಂಭ್ರಮ, ಖುಷಿಗಳ
ಅಂದರ್-ಬಾಹರ್

ಬಾ ತೆರೆದಷ್ಟೇ ಬಾಗಿಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಣ
ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಬೇಡ ಆಕಾಶ
ನೋಡಲು ಇರುವುದು ನಾವು
ಇಬ್ಬರೇ ತಳ್ಳಾಟ ಬೇಡ

ನಿಧಾನಿಸಿ ಇತಿಮಿತಿಗಳ ಮಥಿಸೋಣ
ನೆರೆತ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ
ಸಡಗರದಲಿ ಕನ್ನಡಕ ಕಳೆದು
ತಡಕಾಡುವುದು ಬೇಡ

ನಿಧಾನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋಣ ಜೋಲಿ
ಹೋಗಿ ಜ್ವಾಕಿ ತಪ್ಪದೆ
ಇಬ್ಬರೂ ಇಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇಮದಖಾಡಕೆ
ಪಟ್ಟಾಗಿ ಹಟಕೆ ಬಿದ್ದು ಹೊಡೆದಾಡದೆ
ಮೆತ್ತಗೆ ಮೇಯೋಣ ಹಲ್ಲುಗಳು
ಉದುರದ ಹಾಗೆ

ಅಳತೆ ತಪ್ಪಿ ಜೋತು ಬಿದ್ದ ಅಂಗಾಂಗಗಳ
ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಂಗಿಸಿ ಹಳಹಳಿಸುವುದು ಬೇಡ

ಸುಮ್ಮನೇ ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸೋಣ ಬೇಗ
ಸೋತು ನೊಂದುಕೊಳದ ಹಾಗೆ

ಈಗ ಇದು ಮಾಗಿದ ಜೀವ ಬೇಡ ಅನಗತ್ಯ
ಚಲ್ಲಾಟ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನು
ಸೋಲುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ

ಈಗ ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಸೋತು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ
ಸೋಲದೇ ಗೆದ್ದು ಮನ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ.

---ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲಪರವಿ

Sunday, August 6, 2017

ಅಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಕಸತನ :ಕಾಡುವ ಲಂಕೇಶ್

ಅಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಕಸತನ: ಕಾಡುವ ಲಂಕೇಶ್

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ . ಇತಿಹಾಸದಲಿ ಕೆಲವರು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತಾಕತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬದ್ಧತೆ , ತಾಕತ್ತು , ಅಪಾರವಾದ ಲೋಕಜ್ಞಾನ , ದೇಸಿಯ ಸೊಗಡು , ಮಾನವ ಸಹಜ ಮೋಜು , ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಲೋಚನೆಗಳು , ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸದಭಿರುಚಿ ಓದುಗರ , ಸಾವಿರಾರು ಉತ್ತಮ ಬರಹಗಾರರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ಕೇವಲ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಬದುಕಿನ ಏರಿಳಿತ , ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮೂಲಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಗೆ ರೋಮಾಂಚಿತ. ಸದಾ ಓದುವ , ಬರೆಯುವ , ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನದೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅಕ್ಷರ ಲೋಕವನ್ನು ಆಳಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರು.

ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರೂ ಆ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಸಾಚಾತನದ ಸೆಳೆತವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವದು ರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯಾದರೂ  ಮಹಾರಾಜರ ಗುಣವಿಲ್ಲದ ಕೃತಕ ನಡೆಯ ಸಂಭ್ರಮ.

ಟ್ಯಾಬಲಾಯ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಓದುಗರು addict ಆದ ಲಾಭ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಕ್ಕಿತು. ಲಂಕೇಶ್ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಬದ್ಧತೆ ಮಾಯವಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಕಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಯಿತು. ಬರಹವೆಂಬ ಅಗ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗದೇ ಬಾಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿತು.

ಹಣ , ಕೀರ್ತಿ , ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ , ಪುಸ್ತಕ ವ್ಯಾಪಾರ , ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ದಂಧೆ ನುಸುಳಿ ಅಕ್ಷರ ರಾಕ್ಷಸವಾಯಿತು. ಒಬ್ಬರಿದ್ದವರು ಇಬ್ಬರಾದರು. ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಸಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಲೋಕದಲಿ ಡ್ಯುಯಟ್ ಹಾಡುತ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಾದ್ಯ ಗೋಷ್ಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಥಿದಾರರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ತಾವೂ ತೇಲಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಹೇರಳ ಸಂಪತ್ತು , ಐಷಾರಾಮಿ ದುನಿಯಾದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಉಬ್ಬಿ ಹೋದರು. ಪಾಪ ,  ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬರೀ ತಾಳ ಹಾಕುತ್ತಾ ಅಸಹಾಯಕರಾದರು. ಒಂದೇ ತಾಟಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಕಾಲ ನಿಯಮ , poetic justice ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕಲ್ಲ ?
ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನ ತೂರಾಡಿ ನಶೆಯಲಿ ಹಾರಾಡಿ ಒಡೆದು ಹೋದರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಪಸ್ವರ . ಸಾಥಿದಾರರು ಬೇಸೂರು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದು ಅಸಹಾಕರಾದರು.

ಪರಸ್ಪರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಟೀಕೆ-ನಿಂದನೆಗಳಿಂದ ಓದುಗರಿಗೆ ಪುಕ್ಕಟೆ ಮನರಂಜನೆ. ಇಬ್ಬರ ಗುಟ್ಟುಗಳೂ ಬಟಾಬಯಲು. ಹಿಂಬಾಲಕರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗದವರ ಹೆಣ ಎತ್ತುವ ಕೆಲಸ , ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನ ಖಾಸಗಿ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲ , ಕಾಲೂ ಆಡಿಸಿದ ಕುಖ್ಯಾತಿ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮನಸುಗಳ ಮೌನ , ಏನೂ ಹೇಳಲಾಗದ ಹೇಸಿ ವಾತಾವರಣ.
ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುತ ವರ್ತಮಾನವನು ಹಳಿಯುವ ಬರೀ ತಲ್ಲಣ .
ನಿಜವಾದ ಮೌಲಿಕ ಬರಹಗಾರರು ಮಂಗ ಮಾಯ. ಆದರೆ ಕಾಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು , ಅದು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ದಿನ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡವರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು , ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ ?

ಈಗಿನ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಹರಣ , ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮೌಲಿಕ ಅಧಃಪತನ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ.

---ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲಪರವಿ

Tuesday, August 1, 2017

ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಲ

ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಲ

ಪ್ರೀತಿಯ ಬೇರು ಹಿಡಿದು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರೇಮ ಬಲಿತು ವ್ಯಾಮೋಹವಾಗಿ
ನಿತ್ಯವೂ ಕಾಡುವ ಜಂಜಾಟದ
ರಂಪಾಟ

ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಮದರಮನೆಯ ಹೊಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲವೂ ವಿಸ್ಮಯ

ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ನಿಲ್ಲದ ಏರಿಳಿತಕೆ ತಲ್ಲಣಿಸುವ ಮನಕೆ
ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಾತರ ಕಾಯುವ ಕರ್ಮ

ಯಾರು ಮೇಲು ಯಾರು ಕೀಳು
ಎಂಬ ತರತಮದ ಕೇಡಿಲ್ಲದ ಜಾಡು

ಸಾಗುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತ ಹೊಸ ಲೋಕಾನುಭವ ವಯೋಮಾನದ
ಮರೆವು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗುವ ಹರೆಯ

ಪರಸ್ಪರ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸೆಳೆತ ಸದಾ
ಕಾಡುವ ನೆನಪಿನ ದಾಳಿ

ಕಂಗಳಲಿ ಹೊಸ ಹೊಳಪು ಮನಸಲಿ
ಅರಳುವ ಮುದ ಭಾವನೆಗಳು

ಹರೆಯದ ಕಚಗುಳಿ ಮೈಮನಗಳ ತುಂಬಾ ಪಸರಿಸುವ ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳು

ದೇಹದ ಹಂಗು ಹರಿದು ಭಾವಗಳ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಸುಖಿಸುವ ಹೊಸದೊಂದು ಆಸೆ

ಸಾಕು ಬಿಡು ಉಳಿದಿರುವ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವ ಹರಣ ಮಾಡಿ ಕಳವಳಿಸುವುದು ಬೇಡ

ಕೂಡಿ ಆಡಿ ನೋಡಿ ನಡೆದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಈ ಗದ್ದಲದಲಿ ಒಂದಾಗಿಬಿಡೋಣ

ಕಾಲನ ಕರೆ ಬಂದು ಮಾಯವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಕೂಡಿ ನಲಿಯೋಣ ಬಾ
ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಲ ನಮಗಾಗಿ.

ಹಿಮಗುದುರೆ

ಹಿಮಗುದುರೆ

ಹಿಮಗುದುರೆಯ ಸವಾರಿ
ಸರಳವಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಕರಗಿದರೆ
ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಭಯ

ಸವಾರಿ ಮಾಡಲಾದೀತೆ ಹಿಮದುಂಡೆಯನೇರಿ
ಎಂಬ ತಲ್ಲಣ ತಿಳಿದೋ , ತಿಳಿಯದೆಯೋ
ಏರಿದ ಭಾವ ಪ್ರಪಂಚದ ಸವಾರಿಗೆ
ಕಾಲನ ಪರಿವಿಲ್ಲ , ಬದುಕಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ
ಆಡಿದ್ದೇ ಆಟ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಟ
ಕಾಣದ ಮಿಲನ ಸುಖದ ಸಡಗರದಲಿ
ವಾಸ್ತವ ಮಂಗ ಮಾಯ

ಸಾವಿರದ ಕನಸುಗಳ ನನಸಾಗಿಸಲು
ಸಾವಿನ ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲ
ಭ್ರಮೆಗೆ ವಾಸ್ತವದ ಬಿಸಿಮುಟ್ಟಿಸುತ
ಸಾಗುವ ಸಾತ್ವಿಕ ಹಟಮಾರಿತನಕೆ
ಇಬ್ಬರೂ ಮಾಯ

ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಇಬ್ಬರೂ
ಕೂಡುವ ಧಾವಂತದಲಿ

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮಾಯವಾಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್
ವೀಕೆಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್
ಅಬ್ಬರದಲಿ ನಮಗೆ
ನೈಜ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೆಳೆತ
ಮಾನ-ಮರ್ಯಾದೆಯ ಮುಲಾಜು
ಮಾನಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವ ಶೃದ್ಧೆ

ಆಧುನಿಕತೆಯ ಅಬ್ಬರದಲಿಯೂ
ಮೇಘಸಂದೇಶಗಳ ಸಂವಹನ
ನಿಷ್ಠೆಯ ಭಯ ನಿಯತ್ತಿನ ಸೆಳೆತ
ಹೇಳಲಾಗದ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಅಸಂಗತ
ತಳಮಳದಲಿ ಇಬ್ಬರೂ
ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದೇವೆ
ಹೊರಬರಲಾಗದೇ ಸಿಕ್ಕರೂ
ಸಂಭ್ರಮದ ನಾವಿನಲಿ ಸಾಗಿದ್ದೇವೆ.

---ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲಪರವಿ