Monday, January 27, 2014

ನಿನ್ನ ನೆನಪುನೆನಪು ಕಾಳುಗಳ
ಮುಷ್ಠಿಯಲಿ ಹಿಡಿದು
ಮುಕ್ಕು ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಿನೊಳು
ಹಾಕಿ ಗರಗರನೆ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ
ಮತ್ತೆ-ನೀನೋ
ಬಿದ್ದ ಕೆಳ ಸೀರೆ ಪದರೊಳು
ಜಲ್ಲನೆ ಉದುರುತ್ತಿ
ನಿನ್ನ ನೆನಪ ಹುಡಿ ಹಾರಿಸುತ್ತೀ

No comments:

Post a Comment