Tuesday, July 25, 2017

ಕರುಳಬಂಧ

ಕರುಳಬಂಧ

ಕೂಗಳತೆಗೆ ಸಿಗದ ನಿನ್ನ
ಕಣ್ಣಳತೆಯಲಿ
ತೂಗುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ?

ಮೊದಲ ನೋಟದ ಕೋಲ್ಮಿಂಚ
ಹೊಡೆತಕೆ ಮೂಡಿದ ಬೆರಗ
ಬೆಳಕಲಿ ಕರಗಿದೆ

ಅಪ್ರತಿಮ ಸೌಂದರ್ಯ
ಇರುವುದು ಬರೀ ದೇಹಸಿರಿಯಲಲ್ಲ
ಮಂಥನದ ಮಾತುಗಳಲಿ
ದೇವನೊಲುಮೆಯ ಅಕ್ಕರೆಯ
ಅಕ್ಷರಗಳ ಆಟದಲಿ
ಎಲ್ಲವೂ ಸರಸ್ವತಿಯ ಒಲುಮೆಯಾಟ

ಸಮಕಲ್ಪನೆ , ಸಮವಿಚಾರ , ಸಮರುಚಿ
ಸಮಗನಸು ನಮ್ಮೀ ಒಲುಮೆಗೆ ನಾಂದಿ

ಬಿಡಿಸಲಾಗದ , ಅಳಿಸಲಾಗದ
ಅನುಬಂಧವ ಅನುಗಾಲ ಒಡಲಲಿ
ಅಡಗಿಸಿ ಬಾಳಪಯಣದಿ ಸಾಗೋಣ

ಯಾರೂ ಅರಿಯದ , ಯಾರೂ ಕಾಣದ ,
ಯಾರೂ ಕಸಿಯದ ಈ ಕಸುವಿನ
ಕರುಳಬಳ್ಳಿಯ ಬಾನೆತ್ತರದಲಿ
ಹಬ್ಬಿಸಿ ಘಮಘಮಿಸೋಣ
ಕಳೆದು ಹೋದ ಹರೆ
ಮರಳಿ ಪಡೆಯೋಣ

---ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲಪರವಿ

No comments:

Post a Comment