Wednesday, May 21, 2014

ಸಂಕಲ್ಪ

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ನಾನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇಂದು ಹಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು

No comments:

Post a Comment