Wednesday, May 21, 2014

ವಿಶ್ವಾಸ ಮುದಗಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ

ಇಂದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಗದಗ ಮೂಲದ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುದಗಲ್ ರನ್ನು ಗದುಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ .

No comments:

Post a Comment