Thursday, May 13, 2010

ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೂ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೂ ಇರುವ ಅಂತರ


ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೂ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೂ ಇರುವ ಅಂತರ
* Ego ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ?
_____ "Ego is just like dust in the eye, with out clearing the dust, you cant see any thing clearly". ಎಂಬ ಸುಂದರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಜಾಪುರದ ಡಾ. ರುದ್ರಗೌಡರು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಧೂಳಿನಿಂದ ನಾವು ಸದಾ ನರಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ self evaluation ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಲ್ಲದು.
ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಧಿಕಾರ, ಹಣ, ಅಂತಸ್ತು, ಸೌಂದರ್ಯ, ಖ್ಯಾತಿ ಮುಂತಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಹೇಗಿದ್ದವನು ಹೇಗಾದ ಎಂಬ comment ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಿದ್ದು- ಸೆಡವು ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷದ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಪ್ರದರ್ಶಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
Ego ಗೋಚರವಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಹಾಗೂ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಏನೋ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನ ಎನ್ನುವ ಅನಗತ್ಯ gap ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ confidence ಹಾಗೂ Ego ಮಧ್ಯ ಅಪಾರವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅಹಂಕಾರ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಅತೀಯಾದ qualification ಅಹಂಕಾರವಾಗುವುದು ವ್ಯಂಗ್ಯವೇ ಸರಿ! ವಿದ್ಯಾ-ವಿನಯ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾದ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗಿರುವ ಅತೀಯಾದ ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವರು ಮಾತಿಗೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಪದವಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದು, communicate ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಪಡೆದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಜ್ಞಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಂತಹ ph.D. ಪಡೆದವನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯೇ ಇದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಾನೆಂದರೆ ಏನು! class I ಅಧಿಕಾರಿ ನನಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾದರೂ ಬೆಲೆ ಬೇಡವೇ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಬಾಲಿಶ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅತೀಯಾದ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡುವ ಖಯಾಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜನರಿಂದ, ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ತಾವು ಧರಿಸುವ dress ಗಳಂತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಾಗೂ ವರ್ತನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕೈಮುಗಿದು - ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದು, ಆರಿಸಿ ತಂದವರಿಗೇ ಗುರಾಯಿಸಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ಬಹುಪಾಲು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಮೇಲಿರುವ ಆರೋಪ. ಅವರನ್ನು ಓಲೈಸಲು, ಹೊಗಳುವ ಭಟ್ಟಂಗಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಅಹಂಕಾರದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಭೋದಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಮಣ್ಣು ಪಾಲು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ತರಹದ ಮಿಥ್ಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಜನ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬಾಲ ಸುಟ್ಟ ಬೆಕ್ಕಿನಂತಾಗುತ್ತಾರತೆ.
ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದವನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂಬ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ವವನ್ನು ಅರಿತವರು ಸಾರತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು 'ಜನಪರ', ಜನಪ್ರಿಯ, ಜನಾನುರಾಗಿ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜನಪರ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಸರಳತೆಯ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಧರಿಸಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅಹಂಕಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ-ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿ ನಾವೇ ದೂರ ಸರಿಯಬೇಕು.
ಹಣ, ಅಂತಸ್ತು, ಅಧಿಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೂ ದೊರಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೂ ದೊರಕಬಹುದು. ದೊರಕಿಸಿಕೊಂಡವರು ನಾವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಎದುರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಬದುಕಿನ ಏರಿಳಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು perfect ಮಾಡಬೇಕು. ಆ perfection ನಿಂದಾಗಿ ನಾವು attractive personality ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೆ ಸಾಕು ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ.
ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ appearance ನಿಸರ್ಗದತ್ತ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನಿಸುವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅಹಂ ಎಂಬ ಧೂಳನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಹೊಸ ಭಾವ ಸೃಷ್ಠಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

1 comment:

  1. photo is meaningful. one more request sir. i am regular reader of your blog. so please write one or more blog about students life, college and education. because this is the time to know people about all these things.

    ReplyDelete