Saturday, April 8, 2017

ನಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ

ನಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ

ಬದುಕು ಬದಲಾಗುತ್ತಿಬೇಕು
ದೇವನಾಟದಲಿ ಅಸಂಖ್ಯ
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೂರೆಂಟು
ಪಾತ್ರಗಳು

ನಾನೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಾಗಿ
ಅವನಾಡಿಸಿದಂತೆ ಆಡಬೇಕು
ಹೋಗು ಅಂದಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಲೇಬೇಕು

ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ
ಚಿತ್ರಕಥೆ , ನಾ ಕೇವಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿ
ಆದರೂ ನಾ ನನಗೆ ಸರಿ ಕಂಡ ಹಾಗೆ
ನಟಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ

ಅಂತ್ಯದ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಹಾರಾಟ
ಸಾವಿರದ ಯೋಜನೆಗಳು
ನೂರೆಂಟು ಯೋಚನೆಗಳು

ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲದೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಂಬ
ಅನರ್ಥ ಹಾರಾಟ ಕಿರುಚಾಟ ಹೆಚ್ಚಾದ
ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಚ್ಚರ
ಅನಾರೋಗ್ಯ , ಸಾವು , ಅನಾಹುತಗಳ
ಪರಿಚಯಿಸಿ ಬದುಕ ಅಸ್ಥಿರದರಿವು

ತಿರುಗೆಂದರೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಮರುಗೆಂದರೆ
ಮರುಗಬೇಕು ಮರೆಯೆಂದರೆ ಮರೆಯಾಗದೆ
ಮರೆಯಬೇಕು

ಬಯಲಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಯಲಾಗುವ ಮುನ್ನ
ಮಲೆನಾಡು , ರಸಬೀಡು , ಹಿಮಾಲಯಗಳ
ನೋಡು , ಕಾಡಲಿ ಅಲೆದು ನಾಡಲಿ ಮೆರೆದು
ಮರೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಅವರಿವರು ನೆನೆಯುವ
ಹೆಗ್ಗುರುತ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯೋಣ

ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿನದೇ ವರಪ್ರಸಾದವೆಂಬ ಸದು
ವಿನಯವ ಮರೆಯದೇ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗೋಣ
ಅವನು ಹೇಳಿದೆಡೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ
ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ.

---ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲಪರವಿ

No comments:

Post a Comment