Saturday, March 12, 2016

Journey of Life

Journey from 1965 to 2015
ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ಕಾಲ ಬಂತಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಾದವಿದ್ದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಾಪ್
ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆನಿಸಿದೆ.  ನಮಗನಿಸಿದ್ದನ್ನು , ಯಾರೂ ಪ್ರಕಟಿಸದೇ ಇದ್ದುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿಯೂ TRP ತನಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಶಿ , ರಾಶಿ ಲೈಕುಗಳು,ಕಮೆಂಟುಗಳು ಜೊಳ್ಳಿದ್ದರೆ ಹಾರಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ!

No comments:

Post a Comment