Tuesday, September 24, 2013

ನಮೋ ನಮೋ ಭಾರತ ಮಾತೆ
- ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲಪರವಿ
ಭಾವನೆಗಳೂಂದಿಗೆ
ಆಟವಾಡಲು ಇದು
ಸಕಾಲವಲ್ಲ.
ರಾಹು ಕೇತುಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ
ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ
ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬ
ಮಂತ್ರಘೋಷದೊಂದಿಗೆ
ಅಡ್ಡಗಾಲಾಗಲು ಅಡ್ಡ ಹಾದಿ
ಹಿಡಿಯಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸಾವಿರ 
ಸಲ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯವಾಗಿಸುವ ಹೆಣ
ಗಾಟದ 
ಆಟ ನೋಡುತ್ತಾ ನರ
ಸತ್ತವರ ಹಾಗೆ ಮೂಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ಮಂತ್ರ ಘೋಷಣೆ ಉಗ್ರವಾದಾಗ
ಮೌನ ಮಾತಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ
ಹೊತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಕದಡಿಹೋಗಿವೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಉಲ್ಲಾಸಗಳು
ಮಾಯವಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಿಕೆ
ಸೌಂದರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡ
ಕುರೂಪಿ ಈಗ.

No comments:

Post a Comment